CONTRACT US

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที
 
ที่ตั้ง :  11/25 Vipavadee 35/12 Donmuang
จังหวัด :  Bangkok
รหัสไปรษณีย์ :  10210
ประเทศ :  Thailand
โทรศัพท์ :  02-536-1516 , 02-955-7070
แฟกซ์ :  -#102
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์ :  phutana11@gmail.com ,  phutana88@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.g-built.com
FACEBOOK :  

https://www.facebook.com/Phutana-development-coltd-152771558128321/

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

รับสมัคร ช่างเขียนแบบก่อสร้าง จำนวน2อัตรา  สามารถออกหน่วยงานได้ ติดต่อบริษัทฯ